|

AfriForum maak Mpumalanga se blou-en-groendruppelresultate bekend

AfriForum het onlangs verskeie dorpe in Mpumalanga se water getoets om die gehalte van dorpe in dié streek se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.

AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projek fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word.

“Ons kon vasstel dat die drinkwater van bykans al die dorpe waarvan die drinkwater getoets is aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte egter deurlopend toets. Inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Bronwen Pretorius, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Hoëveld.

Bloudruppelresultate

Mpumalanga-bloudruppelresultate
Plek Munisipaliteit 2017 2018 2019
Amersfoort Pixley Ka Seme PM Skoon Skoon
Badplaas Albert Luthuli PM Skoon
Balfour Dipaleseng PM Skoon Skoon Skoon
Barberton Mbombela PM Skoon Skoon
Belfast Emakhazeni PM Skoon Skoon Skoon
Bethal Govan Mbeki PM Skoon Skoon Skoon
Breyten Msukaligwa PM Skoon Skoon
Carolina Albert Luthuli PM Skoon
Charl Cilliers Govan Mbeki PM Skoon Skoon Skoon
Chrissiesmeer Msukaligwa PM Skoon Skoon
Delmas Victor Khanye PM Skoon Skoon Skoon
Dullstroom Emakhazeni PM Skoon Skoon Skoon
Ermelo Msukaligwa PM Skoon Skoon Skoon
Evander Govan Mbeki PM Skoon Skoon
Greylingstad Dipaleseng PM Skoon Skoon
Hendrina Steve Tshwete PM Skoon
Kriel Emalahleni PM Skoon Skoon Skoon
Leandra Govan Mbeki PM Skoon Skoon Skoon
Lydenburg Thaba Chweu PM Skoon Skoon Skoon
Machadodorp Emakhazeni PM Skoon Skoon Skoon
Middelburg Steve Tshwete PM Skoon Skoon Skoon
Morgenzon Lekwa PM Skoon Skoon Skoon
Nelspruit Lekwa PM Skoon Skoon Skoon
Ogies Emalahleni PM Skoon
Piet Retief Mkhondo PM Skoon Skoon Skoon
Sabie Thaba Chweu PM Skoon
Secunda Govan Mbeki PM Skoon Skoon Skoon
Standerton Lekwa PM Skoon Skoon Skoon

 

Groendruppelresultate
Volgens AfriForum se groendruppelresultate voldoen agt rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.

Mpumalanga Groendruppelresultate
Plek Munisipaliteit 2017 2018 2019
Amersfoort Pixley Ka Seme PM Skoon
Balfour Dipaleseng PM >2 500 Skoon
Belfast Emakhazeni PM >5 000 Skoon Skoon
Bethal Govan Mbeki PM 50 000 >1 000

E. coli

>1 000
Charl Cilliers Govan Mbeki PM Skoon Skoon
Delmas Victor Khanye PM Hoë fosfate Skoon
Dullstroom Emakhazeni PM Skoon Skoon
Ermelo Msukaligwa PM 1 500 Skoon
Evander Govan Mbeki PM >1 000
Greylingstad Dipaleseng PM Skoon Skoon
Kriel Emalahleni PM >1 500
Leandra Govan Mbeki PM Skoon
Lydenburg Thaba Chweu PM 1 500 Skoon >1 000
Machadodorp Emakhazeni PM Skoon Fosfaat >10
Middelburg Steve Tshwete PM 1 500 >25 Fosfaat Skoon
Morgenzon Lekwa PM >1 500 Skoon
Nelspruit Mbombela PM Nitraat >25
Piet Retief Mkhondo PM >1 000 Skoon
Secunda Govan Mbeki PM Skoon Skoon >1 000
Standerton Lekwa PM 30 000 >1 000

E. coli

>10 000
Volksrus Pixley ka Seme PM Skoon
Wakkerstroom Pixley ka Seme PM Skoon
Witbank Emalahleni PM Hoë fosfate >5 000
Witrivier Mbombela PM Skoon Skoon

 

Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik dié van die Govan Mbeki, Thaba Chweu, Emakhazeni, Mbombela, Lekwa en Emalahleni plaaslike munisipaliteite.

“Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Hennie Bekker, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Laeveld.

Gee aan AfriForum die mandaat om die gehalte van Mpumalanga se water voortdurend te moniteer: SMS “Skoon water” na 45350 (R1) om hierdie aksie te steun.

Lees die volledige verslag hier.

Soortgelyke plasings