#DieWêreldMoetWeet

#DieWêreldMoetWeet – Nederland en Hongarye 2022

Die burgerregteorganisasie, AfriForum, se veldtog om die wêreld van die krisis in Suid-Afrika in te lig en buitelandse steun vir AfriForum se projekte te werf word vanaf 9 to 21 Mei in Europa voortgesit. As deel van hierdie inisiatief is Ernst Roets, hoof van Beleid en Aksie by AfriForum, van 9 tot 14 Mei op ’n skakeltoer in Nederland en 15 tot 21 Mei in Hongarye.

’n Memorandum oor die voortdurende regeringskrisis in Suid-Afrika, en maniere hoe die Nederlanders en die Hongare vanuit hul onderskeie posisies waarde tot ’n meer volhoubare oplossing kan toevoeg, word tydens hierdie skakeltoer aan verteenwoordigers van die Nederlandse en Hongaarse regerings oorhandig. Verskeie vergaderings sal ook met politieke partye, regeringsdepartemente, nie-regeringsorganisasies en ander prominente persone gehou word. In hierdie gesprekke sal praktiese voorstelle aan die regerings van Nederland en Hongarye voorgelê word oor maniere hoe diplomatiese druk op die Suid-Afrikaanse regering toegepas kan word om destruktiewe beleide soos die skending van eiendomsreg te laat vaar. Roets sal ook verskeie vergaderings in Nederland en Hongarye toespreek oor die situasie in Suid-Afrika. ’n Reeks media-onderhoude in hierdie lande is ook reeds geskeduleer.

Hierdie skakeltoer is ’n voortsetting van AfriForum se #DieWêreldMoetWeet-veldtog wat in 2020 afgeskop het en daar word reeds voorbereiding gemaak vir skakeltoere na verskeie ander lande in Europa en die res van die wêreld.

AfriForum plaas ’n hoe premie op dialoog om volhoubare oplossings vir politieke probleme te vind. Die werklikheid is egter dat die Suid-Afrikaanse regering hulle nie juis steur aan gesprekke en voorstelle wat strydig met hul vooropgestelde idees is nie. Internasionale skakeling is dus belangrik nie net omdat ander lande waarde tot ’n oplossing kan toevoeg nie, maar ook omdat dit ’n manier is om vriendskappe in die buiteland te versterk en druk op die Suid-Afrikaanse regering te plaas om hulle met meer volhoubare oplossings te bemoei. Steun hierdie veldtog van AfriForum.2022

The persecution of minority communities in South Africa since 2020

Dié verslag is die vervolg op die verslag The world must know: The persecution of minority communities in South Africa, wat in 2020 deur AfriForum gepubliseer is as deel van ’n internasionale skakeltoer na die VSA om bewustheid te skep vir aangeleenthede soos plaasaanvalle, haatspraak teen minderhede en Suid-Afrika se vele wette wat op grond van ras diskrimineer. Die nuwe 2022-verslag, The world must know: The continued persecution of minority communities in South Africa since 2020, beoog om nuwe wetgewing, gevalle en beleide te dokumenteer wat verband hou met die tema van die verdrukking van minderheidsgemeenskappe in Suid-Afrika, en wat in werking gestel is of voorgestel is, of voorgekom het sedert die bekendstelling van die eerste verslag in 2020. Die verslag gee ook nuwe inligting oor beleide, wette en gevalle wat in die vorige verslag gedokumenteer is.  

Afdelings in die verslag sluit in:

 • wette wat tydens Covid en daarna op grond van ras diskrimineer
 • onteiening sonder vergoeding: wysigings aan die Grondwet en die 2020 Onteieningswetvoorstel
 • onluste en plundery in Julie 2021
 • Senekal en die “Kill the Boer”-hofsaak teen Julius Malema/EFF
 • die teiken van minderheidserfenisse
 • die volgehoue agteruitgang van Afrikaanse taalregte en onderwys

Die 2022-verslag voorsien ’n bruikbare en uitgebreide opsomming van die belangrikste ontwikkelings in terme van die bogenoemde temas en gevalle, kompleet met bronne om elke vermelding te staaf. Dit is ’n ideale bron vir enigeen wat oor die Suid-Afrikaanse politiek skryf of daarop kommentaar lewer, veral wat betref minderheidsgemeenskappe. Dit is ook waardevol vir wat oor dié onderwerp navorsing doen of daaroor verslag doen.

2020

The persecution of minority communities in South Africa

#diewereldmoetweet

AfriForum wen dekade lange stryd om by VN te registreer

Die burgerregteorganisasie AfriForum het pas bevestiging ontvang dat dié organisasie nou amptelik by die Verenigde Nasies (VN) as nieregeringsorganisasie met spesiale raadgewende status geregistreer is. Dié status bied aan AfriForum verskeie geleenthede en voorregte om die organisasie se werk op groter skaal in die raadsale van die VN voort te sit. Die deurbraak is gemaak ten spyte daarvan dat die Suid-Afrikaanse regering vir jare aktief gewerk het om hierdie geleenthede van AfriForum te ontneem.

Ernst Roets, hoof van Beleid en Aksie by AfriForum, verduidelik dat die Suid-Afrikaanse regering se verteenwoordiger by die VN-hoofkantoor in New York hom destyds meegedeel het dat hy vanuit Pretoria instruksie gekry het om te verhoed dat AfriForum by die VN se afdeling vir nieregeringsorganisasies (’n onderafdeling van ECOSOC) geregistreer word. Die verteenwoordiger het sover gegaan as om te sê dat die regering se pogings in dié verband nie persoonlik is nie, maar bloot polities gedrewe.

“Die verteenwoordiger het in 2015 aan my verduidelik dat die Suid-Afrikaanse regering AfriForum se registrasie in dié verband teenstaan omdat AfriForum volgens die regering ‘te veel praat’ en ‘te arrogant’ is,” sê Roets. “Hy het toe gesê dat hy met Suid-Afrika se alliansievennote in verbinding gaan tree om toe te sien dat AfriForum se aansoek nie slaag nie. Hy het dié alliansievennote by name genoem: China, Zimbabwe, Kuba en Soedan.”

Roets het die verteenwoordiger gevra om te verduidelik waarom AfriForum volgens die regering te arrogant is. Die verteenwoordiger het toe verwys na sowel AfriForum se veldtog teen plaasmoorde as die feit dat AfriForum beswaar gemaak het teen die uitnodiging aan die voormalige Zimbabwiese president, Robert Mugabe, om die presidensiële inhuldiging van Jacob Zuma by te woon.

Roets sê voorts dat die regering wel daarin kon slaag om die aansoekproses vir jare te vertraag (AfriForum het die eerste registrasieaansoek al in 2011 ingedien). “Ons is egter bly om vandag te kan aankondig dat die regering se pogings om minderhede by die VN te sensor uiteindelik misluk het.”

Die voorregte en geleenthede wat met spesiale raadgewende status verband hou, sluit onder meer in dat AfriForum:

 • insette kan lewer en aan die werk van ECOSOC kan deelneem;
 • hierdie forums kan benut om deskundige raad in te win en te deel oor kwessies waarmee AfriForum gemoeid is;
 • verteenwoordigers by die VN-kantore in New York, Genève en Wene kan aanwys om die organisasie by verskeie forums en vergaderings te verteenwoordig;
 • as waarnemer kan insit by verskeie vergaderings van ECOSOC-liggame, die Menseregteraad en in sekere gevalle ook die VN se Algemene Vergadering;
 • by verskeie van dié forums geskrewe en selfs mondelinge voorleggings kan maak oor kwessies waarmee AfriForum gemoeid is;
 • met die onderskeie kantore van die VN se sekretariaat kan konsulteer;
 • verslae oor verskeie onderwerpe mag indien;
 • by hierdie forums die geleentheid gebied word om aan informele gesprekke met VN-rolspelers deel te neem;
 • toegang tot die VN se mediadokumentasiedienste het; en
 • toegang tot die VN se biblioteek het.

AfriForum moet ook elke vier jaar aan die VN verslag doen oor die werk wat die organisasie doen.

Roets sê dat AfriForum hierdie stap as ’n oorwinning beskou – ook vir die organisasie se #DieWêreldMoetWeet-veldtog, wat vroeër vanjaar van stapel gestuur is. “AfriForum sal by hierdie vergaderings veral sterk standpunt inneem oor onteiening sonder vergoeding, plaasmoorde, korrupsie en minderheidsregte. Ons sien daarna uit om ons netwerke in die internasionale sfeer uit te brei en ons kennis en ervaring met ander organisasies te deel.”

#stopdiemalligheid

AfriForum het die Suid-Afrikaanse regering by die Verenigde Nasies (VN) se Hoë Kommissaris vir Menseregte verkla oor die drakoniese regulasies en die gewelddadige afdwinging van die staat van inperking om die COVID-19-pandemie te bekamp. AfriForum vra in dié klag dat die Hoë Kommissaris vir Menseregte ’n ondersoek van stapel stuur oor die onverdedigbare en irrasionele skending van burgerlike vryhede in Suid-Afrika. Dit volg ná die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria se uitspraak op 2 Junie 2020 dat vlak 3- en vlak 4-regulasies van die inperking ongrondwetlik en ongeldig is. Die hof het onder meer beslis dat dié regulasies irrasioneel en grondwetlik onregverdigbaar is, asook dat dit ’n paternalistiese benadering deur die regering weerspieël.

Jy kan AfriForum help om druk op die regering te sit om gehoor te gee aan die hofbevel.

Ongelykheid in suid afrika

AfriForum wil ’n databasis opbou van voorvalle van ongelykheid.

INDIEN JOU REG OP GELYKHEID TYDENS DIE INPERKINGSTYD GESKEND IS, RAPPORTEER DIT HIER:

“Artikel 9 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika

(1) Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die reg.

(2) Gelykheid sluit die volle en gelyke genieting van alle regte en vryhede in. Ten einde die bereiking van gelykheid te bevorder, kan wetgewende en ander maatreëls getref word wat ontwerp is vir die beskerming of ontwikkeling van persone, of kategorieë persone, wat deur onbillike diskriminasie benadeel is.

(3) Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer gronde nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georiënteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte.

(4) Geen persoon mag regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op een of meer gronde ingevolge subartikel (3) nie. Nasionale wetgewing moet verorden word om onbillike diskriminasie te voorkom of te belet.

(5) Diskriminasie op een of meer van die gronde in subartikel (3) vermeld, is onbillik, tensy daar vasgestel word dat die diskriminasie billik is”

rassisme

AfriForum gaan ‘n klag by die Verenigde Nasies (VN) teen die Suid-Afrikaanse regering se gebruik van inperkingsmaatreëls tydens die COVID-19-pandemie om die ANC se rasseagenda te bevorder indien. AfriForum gaan dié klag by Dr Fernand de Varennes, die VN se spesiale verslaggewer vir minderheidskwessies, indien en ook versoek dat hy ondersoek instel na die wyse waarop die Suid-Afrikaanse regering die COVID-19-pandemie misbruik om ’n diskriminerende rasse-ideologie op die samelewing af te dwing.

Kyk die konferensie hier

DIT IS NOU JOU KANS OM JOU NAAM BY DIE KLAG TE VOEG: