SÊ NEE VIR DIE INSTALLERING VAN METERS VIR VOORUITBETAALDE WATER

Die Mafube Plaaslike Munisipaliteit wil meters vir vooruitbetaalde water in jou huis installeer sonder dat hulle kan waarborg dat jy wel die water gaan ontvang waarvoor jy betaal het. AfriForum staan die installering van dié watermeters in Frankfort teen.

Soortgelyke plasings