Taknoodfonds

Taknoodfonds

Visie:
Suid-Afrika is tans in ’n stryd gewikkel om die verspreiding van COVID-19 in die land te bekamp en uiteindelik die pandemie te oorwin. Voedsel- en watertekorte met die gepaardgaande gesondheids- en veiligheidsrisiko’s is aan die toeneem en AfriForum wil op takvlak voorbereid wees om hierdie uitdagings die hoof te bied.

Missie:
AfriForum se takke sal skenkings vanuit die gemeenskap gebruik om op plaaslike vlak probleme voortspruitend uit die COVID-19-pandemie aan te spreek. Voorbeelde hiervan sluit onder andere in: voorsiening van kos en water; voorsiening van handreiniger en maskers aan nooddiens- en gesondheidspersoneel; hulp aan ouetehuise, kwesbare individue en hulpbehoewende instansies; pogings om die gesondheid en veiligheid van die gemeenskap te verseker; aanwending van skenkings vir ’n spesifieke doel soos deur ’n skenker aangedui; optrede wat ten doel het om die COVID-19-pandemie of die gevolge daarvan te verlig en te beveg.

Gebruik GivenGain om ’n maklike, veilige aanlyn skenking te maak:

Dit is veral maklik vir internasionale en plaaslike ondersteuners wat graag ’n eenmalige of herhalende skenking wil maak.

Solidariteit Beweging NOODFONDS

Die Solidariteit Beweging het ‘n noodfonds in die lewe geroep om die maatskaplike nood wat as gevolg van die Covid-19-krisis gaan ontstaan, te verlig. 

AfriForum

Skenk geld aan AfriForum om te help verseker dat die Afrikaner as minderheidsgroep vry, veilig en voorspoedig aan die suidpunt van Afrika kan voortbestaan.

Krisisfonds

Hierdie fonds is daarop gemik om eenmalige krisisse die hoof te bied, byvoorbeeld die Hoërskool Overvaal- of Laerskool Schweizer-Reneke-probleme.

Noodfonds

Die noodfonds is daarop gerig om nood te verlig, byvoorbeeld tydens die droogte in die Wes-Kaap, en die brande in Knysna en George.

Regsfonds

Die regsfonds stel ons in staat om mense soos Julius Malema en die EFF hof toe te neem, asook om AfriForum se privaatvervolgingseenheid onder leiding van adv. Gerrie Nel te bedryf.

Slagofferondersteuningsfonds

Hierdie fonds is gestig om slagoffers van geweldsmisdaad en plaasaanvalle met berading en ander hulpmiddels by te staan. 

Veiligheids-kapitaalfonds

Hierdie fonds stel ons in staat om ons gemeenskappe te beveilig deur ons buurtwagte van onmisbare hulpmiddels te voorsien en beheerkamers op te rig.

Wilmien Potgieter-fonds

’n Ondersteuningsfonds vir kinderslagoffers van plaasmoorde. Omdat hulle dikwels klein is en nog nie oor die vermoë beskik om hulle gevoelens te verwoord nie, treur hulle in stilte en praat hulle nie oor hulle vrese nie. 

EFT direk aan fonds:

As jy ’n bedrag via EFT aan AfriForum vir een van die fondse wil skenk, kan jy die volgende bankbesonderhede gebruik:

Banknaam: First National Bank

Rekeninghouer: AfriForum NPC

Takkode: 261550

Rekeningnommer: 62349898398

SWIFT-kode: FIRNZAJJ

Verwysing / Reference: (Die fonds se naam).

Vrae wat gereeld voorkom:

Heeltemal. Die veiligheid en vertroulikheid van jou inligting is ons hoogste prioriteit. Ons gebruik industriestandaard SSL- (secure socket layer) tegnologie om jou inligting te beskerm en ’n veilige omgewing vir aanlyn skenkings te skep. Ons sal jou persoonlike inligting nie aan enigiemand anders verkoop, dit verhandel of deel nie, of e-posse namens ander organisasies aan jou stuur nie. Ons sal jou persoonlike inligting slegs deel as jy ons uitdruklike toestemming gee om dit te doen. Sien ook ons privaatheidsbeleid.

Ja, ’n skenking aan ’n artikel 18A-goedgekeurde organisasie kan van belasbare inkomste afgetrek word. Dit geld slegs vir individue wat belasting in Suid-Afrika betaal.