Wie is ons?

AfriForum is ’n burgerregteorganisasie sonder winsoogmerk wat op 26 Maart 2006 tot stand gekom het. Dié organisasie is gestig om Afrikaners buite die partypolitiek tot deelname aan die openbare debat en aksies op te roep. AfriForum is nie ’n gewone organisasie nie, maar is ’n voertuig om vir ons en ons nageslag ’n beter toekoms te skep deur AfriForum se driebeensuksesresep vir hoop uit te voer.

ONS DRIEBEENSUKSESRESEP

Roeping

#AFRIFORUMSKEPTOEKOMS

Roeping is ons geheime wapen, aangesien dit aan ons die wete gee dat ons deur die genade van Bo die voorreg het om aan iets groter as bloot onsself te werk.

Uitvoerende vermoë

#AFRIFORUMKAN

Indien AfriForum en ander instellings van die Solidariteit Beweging nie oor die uitvoerende vermoë beskik om ons plan uit te voer nie, sal ons goeie plan net ’n kreatiewe skryfoefening wees.

Veg-en-bou-plan

#AFRIFORUMVEGENBOU

AfriForum skep ’n toekoms met ’n veg-en-bou-plan.

ONS WAARDES

Roeping

Respek

Selfbestuur

ONS VYF OORHOOFSE KERNFOKUSPUNTE

Veiligheid

AfriForum se werksaamhede moet meewerk om ’n veilige samelewing te vestig waarin AfriForum se lede, ondersteuners en ander burgers veilig is en voel.

Selfstandigheid

AfriForum se aktiwiteite moet meewerk om selfstandigheid en groeiende selfbestuur te vestig onder Afrikaners en die gemeenskappe waarin hulle woon en werk.

Kulturele identiteit

AfriForum se aksies moet meewerk om die Afrikaneridentiteit, -kultuur, -geskiedenis en die Afrikaanse taal te beskerm en uit te bou, sodat Afrikaners blywend en met behoud van hul identiteit as gemeenskap sal voortbestaan.

Geregtigheid

AfriForum se doel is om geregtigheid op verskeie vlakke te laat seëvier. Dié strewe na geregtigheid strek wyer as Afrikanerbelange en sluit ook geregtigheid in die samelewing as geheel in.

Organisasiebou

AfriForum, wat bloot ’n voertuig vir die bereiking van ’n groter doel is, moet so sterk moontlik wees om al die doelwitte te kan bereik wat ons wil najaag. Daarom is die versterking van AfriForum as organisasie ’n doelwit wat bereik moet word.

LEDETAL

BESTUUR

DEEL VAN DIE DAGBESTUUR

KALLIE KRIEL

Uitvoerende hoof

WILLIAM WAUGH

Hoof: Organisasiebou

FRIK DREYER

Bedryfshoof

OPERASIONELE FORUM

PHILLIP MULLER

Bestuurder: IT en Stelsels

FRANCOIS SMIT

Hoof: Hulpbronne

NIC ARNOLD

Hoof: Koöperatiewe voldoening

MARINA WIESE

Hoof: Kommunikasie

BELEIDSFORUM

ALANA BAILEY

Hoof: Kultuursake

BAREND UYS

Hoof: Interkulturele samewerking

MONIQUE TAUTE

Hoof: Veldtogte

JOHAN KRUGER

Hoof: Gemeenskapsontwikkeling