Wie is ons?

Ons driebeensuksesresep, doelwitte en waardes

AfriForum is ’n burgerregteorganisasie sonder winsoogmerk wat op 26 Maart 2006 tot stand gekom het. Dié organisasie is gestig om Afrikaners buite die partypolitiek tot deelname aan die openbare debat en aksies op te roep. AfriForum is nie ’n gewone organisasie nie, maar is ’n voertuig om vir ons en ons nageslag ’n beter toekoms te skep deur AfriForum se driebeensuksesresep vir hoop uit te voer.

ONS DRIEBEENSUKSESRESEP

LEDETAL

Kyk hoe groei ons! ’n Groeiende ledetal beteken dat ons ons suksesse nóg verder kan uitbrei.

BESTUUR

DEEL VAN DIE DAGBESTUUR

KALLIE KRIEL

Uitvoerende hoof

ERNST ROETS

Hoof: Beleid en aksie

WILLIAM WAUGH

Hoof: Organisasiebou

FRIK DREYER

Hoof: Bedryfsake

OPERASIONELE FORUM

PHILLIP MULLER

Bestuurder: IT en stelsels

FRANCOIS SMIT

Hoof: Hulpbronne

NIC ARNOLD

Hoof: Koöperatiewe voldoening

MARINA WIESE

Hoof: Kommunikasie

BELEIDSFORUM

ALANA BAILEY

Hoof: Kultuursake

BAREND UYS

Hoof: Interkulturele samewerking

MONIQUE TAUTE

Hoof: Veldtogte

JOHAN KRUGER

Hoof: Gemeenskapsontwikkeling