Ons
sal
self

300 000

Lede

173

Buurtwagte

169

Takke

10 000

Vrywilligers

VRY

(b.nw.)
nie gevange of gebonde wees nie; onbelemmerd

VEILIG

(b.nw.) 
vry van gevaar;
geborge

VOORSPOEDIG

(b.nw.)
wat geluk ondervind; finansieel gunstig

Wie is ons?

AfriForum is ’n burgerregteorganisasie sonder winsoogmerk wat op 26 Maart 2006 tot stand gekom het. Dié organisasie is gestig om Afrikaners buite die partypolitiek tot deelname aan die openbare debat en aksies op te roep. AfriForum is nie ’n gewone organisasie nie, maar is ’n voertuig om vir ons en ons nageslag ’n beter toekoms te skep deur AfriForum se driebeensuksesresep vir hoop uit te voer.

AfriForum

staan saam


VRY

Vry (b.nw.) nie gevange of gebonde wees nie; onbelemmerdVEILIG

Veilig (b.nw.) vry van gevaar;
geborgeVOORSPOEDIG

Voorspoedig (b.nw.) wat geluk ondervind; finansieel gunstig


WIE IS AFRIFORUM?

AfriForum is ’n burgerregteorganisasie wat Afrikaners, Afrikaanssprekendes en ander minderheidsgroepe in Suid-Afrika mobiliseer en hul regte beskerm. Die video vertel jou meer van AfriForum.