| | |

AfriForum by VN-forum om regeringskending van Afrikaanse taalregte in die kollig te plaas

Afgevaardigdes van die burgerregteorganisasie AfriForum sal vir die volgende twee dae die twaalfde sitting van die VN se Forum vir Minderheidsaangeleenthede in Genève, Switserland bywoon. Vanjaar se tema is “Onderwys, taal en die menseregte van minderhede”. AfriForum beoog om die regering se skending van Afrikaanssprekendes se regte by hierdie geleentheid in die kollig te plaas.

Alana Bailey, AfriForum se hoof van kultuursake, verteenwoordig dié organisasie by die Forum. Volgens haar is dit nodig dat hierdie platform die internasionale gemeenskap inlig oor die regering se voortdurende aanslae teen Afrikaanse onderwys. Die gebrekkige beskerming wat grondwetlike instellings soos die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT) en howe vir taalregte bied, en die gebrek aan politieke wil om tale hoegenaamd te probeer bevorder of ontwikkel, kan verder grootskaalse verengelsing in alle sektore veroorsaak.

“Vir AfriForum is regte op hierdie terrein, veral die reg tot moedertaalonderrig, van die allergrootste belang. Ons sien hoe die gebrek daaraan veroorsaak dat ál minder mense kwalifikasies van hoogstaande gehalte op tersiêre vlak behaal. Dit het wye nadelige gevolge op ekonomiese, maatskaplike en vele ander gebiede,” sê Bailey.

Wanneer iemand op Afrikaanse moedertaalonderrig aandring, gebruik regeringslui en ideoloë dit moedswillig om allerlei ongeldige motiewe soos die kastige teruggryp na die vorige bestel of ’n strewe na eksklusiwiteit aan Afrikaanssprekendes toe te dig.

“Gemeenskappe word gepolariseer en op al meer terreine verloor mense die selfvertroue om hulle eie taal te gebruik, wat hulle net verder benadeel,” sê Bailey.

Die regering versaak alle inheemse Suid-Afrikaanse tale en die gevolg is dat mense toenemend geradbraakte Engels gebruik.

“Dit veroorsaak nie net die genoemde daling van geletterdheidsvlakke in die land nie, maar ook onder meer lewensgevaarlike situasies in die werksplek of gesondheidsdienste, omdat werkers en opdraggewers, of pasiënte en medici mekaar nie behoorlik kan verstaan nie. Sodoende kom al meer menseregte in die gedrang,” voeg Bailey by.

Die VN-byeenkoms ondersoek ook beste praktyke, byvoorbeeld in die opstel van beleid om taalregte te bevorder. In dié verband het AfriForum in die veertien jaar van sy bestaan al waardevolle ervaring opgedoen wat hulle met die internasionale gemeenskap kan deel. Die forum bied verder die geleentheid om ook uit ander taalgroepe se ondervinding te leer.

Deur die saak by hierdie VN-forum in die kollig te plaas, hoop AfriForum om toenemende druk op die regering toe te pas om die regte van Afrikaanssprekendes te erken en respekteer – in die openbare en privaatsektor.

Soortgelyke plasings